מילים לשיר חזק

איש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק

אייי נשיר ביחד
אוייי חזק
איי נשיר ביחד
אוייי חזק

חזק חזק ונתחזק
חזק חזק
חזק חזק ונתחזק
חזק חזק
עד ביאת גואל
אוייי חזק

מילים: עממי

שיתוף