מילים לשיר קול מבשר

שישיו ושימחו בשמחת הגאולה
הנה הנה משיח בא

הנה הוא בא
משיח צידקנו
הנה הוא בא
במהרה בימינו
הנה הוא בא
יבוא ויגאלנו במהרה
בימינו משיח צידקנו אוהו...

קול מבשר מבשר ואומר

מילים: מן המקורות

שיתוף