מילים לשיר הבטחות

ישמרני אלוהי ישמרני משונאי
כל רעי וידיד ישמרני אלוהי
נפשי מתענה לא שלווה ולא מנוחה

כל היקום מעשה ידך מי אני לפניך?!
אני אחד מבניך שמור עלי בעת צרה
את דרכי אחפש את שמך אבקש

דרך כל בשר אלך תפילה רק לאל
גם שמחה וישועה אלוהים לי נתן
שורשים נטעתי כבר קול ששון וקול שמחה

מילים: אהובה עוזרי, לחן: אהובה עוזרי

שיתוף