מילים לשיר בבוא יומי

בבוא יומי בבואי אליך
מה אומר ואך אתרצה
והרי אתה רואה דלותי
והרי אתה יודע

אטען גבר עלי יצרי
אומר הכו בי רעיוני
גברה עלי תשוקתי
שבוני דמיונותי

בבוא יומי בבואי אליך
מה אומר ואך אתרצה
והרי אתה רואה דלותי
והרי אתה יודע

מה אנחנו מה חיינו מה חסדנו מה כוחנו
מה גבורתנו מה נאמר לפניך
הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע

מילים: מן המקורות

שיתוף