מילים לשיר מי

מי זאת עולה ויורדת
במדרגות לבבי
מי זאת עולה ויורדת
במדרגות לבבי

וכתר חיי לראשה
וכתר חיי לראשה
מי

מי זאת השמה מצור
על לילי
וכוכביה לא לי
מי

מי זאת עולה ויורדת
במדרגות לבבי
וכתר חיי לראשה
הו, מי

וכתר חיי לראשה
וכתר חיי לראשה
מי

מי זאת השמה מצור
על לילי
וכוכביה לא לי
מי

מי זאת עולה ויורדת
במדרגות לבבי
וכתר חיי לראשה
הו, מי

מילים: אברהם חלפי

שיתוף