מילים לשיר אהבתה של תרזה

לאוהב ראשון נתנה בת צחוק
ולשני היא גלגלה דמעה
רק לשלישי כל השנים.
נתנה לו שי שכל כולו דממה
לא תרזה, לא
הוא מחפש סיבות טובות שלא לבוא
על חולצתו כתמי שפתון
אודם של רעל
הוא לא יהיה לך בעל.

אהובה הראשון נתן לה שיר
את שתי עיניו נתן לה השני
שונה מכל וכמו אביר
מנחה פשוטה נתן רק השלישי
לא תרזה, לא
הוא מחפש סיבות טובות שלא לבוא
על חולצתו כתמי שפתון
אודם של רעל
הוא לא יהיה לך בעל.

לה לה לה....

אהובה הראשון נסע רחוק
גם השני סרב להישאר
את השלישי רודף החוק
ואת אהבתה הוא לא זוכר
לא תרזה, לא
הם מחפשים סיבות טובות שלא לבוא
גברים שונאים להתחייב
אמרי מה הטעם
הם לא חוזרים אף פעם.

לה לה לה...

מילים: זאב נחמה

שיתוף