בדרך שלך
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
בדרך שלך
בדרך שלך
בדרך שלך
בדרך שלך
בדרך שלך
בדרך שלך
בדרך שלך
בדרך שלך
10. שיש
בדרך שלך
בדרך שלך