מילים לשיר עבריין

עבריין קראו לי
אחד שלא עושה
חשבונות עם החיים
לוקח הכל קשה
מכונית משטרה עוברת
רצית את הכל אחרת
אז עכשיו אני בורח
וחוטף עוד צרור

שלוש עשרה שעות וחצי
אני יושב בחקירה
כולם ראו בי רק פושע
לא השאירו לי ברירה
הם ירו בי צרור לנצח
לא רצו אותי מורד
ועכשיו, לאן אתה הולך

עבריין קראו לי
הם ידעו היטב
שבלב הייתי טוב
כשעוד היה לי לב
מכונית משטרה רדפה אותי
הם עלי סגרו
במחשבה ראשונה ירו בי
במחשבה שניה צחקו

שלוש עשרה שעות וחצי...

מילים: זאב נחמה

שיתוף