מילים לשיר מחכה לבאות

אומרים שזה
מקום מסוכן
ושמוטב
ללכת מכאן.
מה יקרה הלילה?
מה יקרה מחר?

מכור לכל
עדכון חדשות,
והן עכשיו
רעות וקשות
מביטים למעלה -
המראה מוכר.

אך אין מקום אחר
וצריך להמשיך -
וגם אם זה בוער,
המצב עוד הפיך.

אני הולך איתך
בדרכים הידועות,
ויחד איתך
מחכה לבאות.

הייתי פה,
הייתי גם שם,
יש מה לראות
בכל העולם,
אבל מת לדעת
מה קורה אצלי.

הרבה דעות,
הרבה "קיטורים"
והצעות
לעוד ויתורים.
ארץ משוגעת
והיא גם שלי.

אך אין מקום אחר
וצריך להמשיך -
וגם אם זה בוער,
המצב עוד הפיך.

אני הולך איתך
בדרכים הידועות,
ויחד איתך
מחכה לבאות.
אני אוהב אותך
בדרכים הידועות
ויחד איתך
מחכה לבאות.

מילים: אהוד מנור

שיתוף