מילים לשיר מודה אני לפניך

מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה
אמונתך מודה אני, מודה אני לפניך.
מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה
אמונתך מודה אני, מודה אני לפניך.
מודה אני לפניך אלוקי
מודה אני, מודה אני לפניך

מודה אני לפניך אלוקי
מודה אני, מודה אני לפניך מלך.

מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה
אמונתך, מודה אני, מודה אני לפניך.
מודה אני לפניך שבחרת בעמך
מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שבחרת בעמך ישראל ישראל מודה אני.

מודה אני לפניך אלוקי
מודה אני, מודה אני לפניך
מלך

מודה אני לפניך אלוקי
מודה אני, מודה אני לפניך
מלך מלך

מודה אני לפניך אלוקי
מודה אני, מודה אני לפניך
מלך

מודה אני, מודה אני, מלך!

מילים: מן המקורות, לחן: בני אלבז

שיתוף