מילים לשיר שיר אהבה

בדומיית חצות כבדה. עת אוהבים באין מרגוע
ערים בחושך וקושבים לצמרות ולטללים,
היא באה אט ברוך עצוב באצבעות דקות לנגוע,
אחר תלך ממך לשם בצעדיה הקלים.

ישנם דברים גדולים אחי על העפר ומעליך,
אך בין חייך לבינך דולקות עיניה היפות,
וטהורה וביישנית כמו יאור בין חטאיך
אולי תרעיד לרגע קט את השנים העייפות.

בדד בסתר נפשך העצובה ההפכפכת
באין רואים באפלולית תפרח אהבתך אחי,
לא יגנבו אותה ממך וגם על אפר נעוריך
היא תהבהב כגחלילית קטנה בסתר השיחים.

מילים: נתן יונתן

שיתוף