מילים לשיר מה גובר

שאלתיך מה קובע
הקירבה או הצד הנכון
איש לא ידע על שיחתנו
האם את קרובה יותר
או דווקא ממרחק את פונה אל עיני
הרי את אפשרית לי כקרובה
הרי את אפשרית לי כנכונה

המלים שבדקתי באו אלי
רק צידן היה הפוך
כמו אוזן קרובה לגוף של עצמה
אך דבר מתוכו אינה שומעת

מילים: מירון איזקסון, לחן: יסמין אבן

שיתוף