מילים לשיר עם רוח צפון

יצאנו לדרך המלך
תני יד רעיה ונלך
שדות מוריקים הראה לך
אשר מימינך ושמלאך

זו דרך דורות נרמסת
פתוחה וידועה הטובה
דורות לנו זרי אספסת
עגלות רגבים במעופן
עדי החלב והיא רוח
עם שחר יום, יום דור, דור
חוזרים בתשובה עב הרוח
עדרי תשובתם לראות

יצאנו לדרך המלך...

והיא רחבה ומחייכת
נמשכת בין כפר וכרך
מקום מה נעים ללכת
על פני עטרה הרה
ראי שדה הדגן מדלג בך
ראי אופק נפתח ממולך
בדרך המלך נגבה
עם רוח צפון נלך

יצאנו לדרך המלך...

מילים: לאה גולדברג

שיתוף