מילים לשיר השמש חזקה מדי

חיכיתי שתפול איזו דמעה קטנה
שתחשוף טיפה של רגש
שתתן לי איזה רמז
מה אני עושה עכשיו...

חיכיתי שיגיע איזה גל חזק
ויעיף את כל השתן
שהצטבר אצלי בבטן
חזרה לים

חיכיתי שתפגע איזו מכת ברק
ותחזיר לי את השכל
שהתייבש בחול החם...

אם אתה לא מוכן לתת מעצמך
אין פלא, שחזרנו לחולות האלה
ואם אני קצת לא מובן, באתי לבקש סליחה
אתה רואה מה שאני רואה
אז אולי תגיד לי איפה אני טועה
אולי תגיד לי איפה אני טועה

חיכיתי לניסים, אותות ומופתים שייפלו מהשמיים
אבל השמש חזקה מדי שורפת בעניים
ואני נזהר לא לעשות את אותה הטעות,
אותה הטעות פעמיים

כי אם אתה לא מוכן לתת מעצמך
אין פלא, החם עולה לי לראש בימים כאלה
ואני קצת לא מובן, באתי לבקש סליחה
אתה רואה מה שאני רואה
אז אולי תגיד לי איפה אני טועה
אולי תגיד לי איפה אני טועה

אם אתה לא מוכן לתת מעצמך
תציל את עצמך, תציל את עצמך
כי השמש חזקה מדי
ואני לא רואה
איפה אני טועה

איפה אני טועה...

מילים: לירון לב, לחן: לירון לב

שיתוף