מילים לשיר נשמה

אלוקי נתת בי נפש רוח נשמה חיה יחידה
נפשי הומיה בכל עוז אליך לדבקה בה
רוחי צמאה בכל עוז אליך לדבקה בה
נשמתי כלתה בכל עוז אליך לדבקה בה
חייתי נכספת בכל עוז אליך לדבקה בה
יחידתי קשורה בכל עוז אליך לדבקה בה
אלוקי אליך אשפכה נפשי
רוחי נשמתי חייתי יחידתי
זכני נא שלא להפרד ממך
לעד ולעולמי עולמים
וחיכיתי לה' המסתיר פניו
מבית יעקב וקיוויתי לו
הורני ה' דרכך אהלך באמיתך
יחד לבבי ליראה שמך

מילים: יעקב עדס, לחן: שרון אבילחק

שיתוף