מילים לשיר אופליה

אהבתי,
תלתל הכסף
של ערפלי ראשית סתווי
מאהבי -
אני שרועה על אדמה קרה
מראשותי
שני מלאכי הרע
שומרי שלות נפשי

אני אמרתי:לא
אני אקרע
את שלוותי.
אני אקרע -

הניחו לי ולו
להמחות בסערה

מילים: לאה גולדברג, לחן: נחצ'ה היימן

שיתוף