מילים לשיר ספינות חיי

שלוש ספינות במעגן
אחת ורודה אחת שחורה
אחת צבועה כולה לבן
שלוש ספינות במעגן
מתי יפליגו אל דרכן
שלוש ספינות בהפליגן
אחת שלי אחת שלך
אחת שייכת לכולם
שלוש ספינות וחרטומן
פולח את מימי הים.

שלוש ספינות
שם בדרכן אולי לשם אולי לכאן
מתי יגיעו אל חופן ספינות חיי
שלוש ספינות חיי.

ספינות חיי שם בדרכן
עמוק הים, רחוק הים,
ומי יודע אי לאן ספינות חיי ובתום
אני לבד - הוא הספן
אולי לשם אולי לכאן
אולי לבד המעגן
חיוך שלך הוא הסימן
ספינות חיי במסען מתי יגיעו אל חופן.

מילים: דן רביב, לחן: אילן מוכיח

שיתוף