מילים לשיר אני יודע אבותי

אני יודע אבותי,
אשר עברו את המדבר,
אשר קבלו מלמעלה צו,
לעקוף את הנהר.
אני יודע אבותי,
אשר הובלו אל הגלות,
חזקה ידם שם בנכר -
לקיים מצוה של שבות.

זאת הארץ - אל תצא,
אם תרצה, או לא תרצה.
בכל מקום זה טוב, חבר,
בבית טוב יותר.

אני יודע אבותי,
אחרי אלפים שנות זרה
בין קוים של משטמה,
חמקו ובאו חזרה.
אני יודע, ידידיי -
נתנו עצמם עלינו
שנמשיך אותם לחיות
בארץ אבותינו.

זאת הארץ - אל תצא...

לכן, רעי, הקשיבו נא
אל אשר אומר לכם.
זה לא הוגן כך לעזוב
את מפעל אבותיכם.
הרבה נתנו ולחמו
ונתנו לנו הזכות
קבעו יתד על הקרקע,
לחיות - לא בגלות.

זאת הארץ - אל תצא...

מילים: עוזי חיטמן, לחן: עוזי חיטמן

שיתוף