מילים לשיר מה קדם

מה קדם למה,
היופי או פנייך,
אולי דרך דיבורך?
יכול אני להתקרב
כאן בדברים של חומר,
מה קדם למה.

קווי העצב של יופייך,
הומה את ים טיבך,
ומה לאישה יפה,
דווקא באותם דברים קבועים.

מה קדם למה,
היופי או פנייך,
אולי דרך דיבורך,
יכול אני להיתקרב,
כאן בדברים של חומר,
מה קדם למה?

מה קדם למה,
מה קדם למה,
אז הפראות באה
ואומרת את עיניינייך
מה קודם למה,
זו ההתפרצות
או שתיקת מראך.

מילים: מירון איזקסון

שיתוף