מילים לשיר כוש כוש

מנסה כל דרך להצליח מנסה כל דרך להשפיע
מה אוכל לעשות להבטיח? מה אוכל לעשות את ליבה לכבוש

כוש כוש כוש כוש ליבה לכבוש
כוש כוש כוש כוש נישמתה לכבוש-לסובב לה את הראש
מי יגיד לי מי יאמר לי למה למה רע ומר לי
והצער לא נגמר לי היא אצלי בראש
כוש כוש כוש כוש...

מסתובב בלילה ללא מנוח, את פניה איני יכול לשכוח
נישמתי מפרפרת כאפרוח
מה אוכל לעשות את ליבה לכבוש

כוש כוש כוש כוש...

בלילה ללא מנוח את פניה אינני יכול לשכוח
נשמתי מפרפרת כאפרוח מה אוכל לעשות את לבה לכבוש
כוש כוש..את לבה לכבוש..כוש כוש..נישמתי לכבוש

כוש כוש כוש כוש...

מילים: יוש גרנות, לחן: לא ידוע

שיתוף