ניצחת איתי הכל
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל
ניצחת איתי הכל