מילים לשיר מנהטן

בואי נסע מכאן לפני שיחשיך,
בדרך הגשרים לסקי ליין של מנהטן.
נשוט כמו כולם בנהר המכוניות -
האינסופי והעגום.

אבל ממעל עיר גדולה,
והחמה מראש צמרות, כבר נסתלקה.

בואי נסע מכאן לפני שיחשיך,
בדרך הגשרים לסקי ליין של מנהטן.
נשוט כמו כולם בנהר המכוניות -
האינסופי...

העיר נותנת עכשיו את השו הגדול,
בפינלה של ההצגה היומית.
קו הרקיע הבלתי נשכח של המטרופוליס.
בואי ניסע לפני שיחשיך.

אוויר גשרים הוצף פתאום באובֶך של זהב,
או מה שהם המשוררים קוראים לו פז וכתם.
נשוט כמו כולם בנהר המכוניות -
האינסופי...

אבל ממעל עיר גדולה, ברגעיה היפים,
תביט אל שעת הדמדומים המפוייסת.

העיר נותנת עכשיו...

עצרנו רגע על הגשר, את השתתקת פתאום.
פניך מוארות אמרתי לך,
וגם הצבע השחור הולם את אור עינייך.

העיר נותנת עכשיו...

מילים: נתן יונתן, לחן: קובי פז

שיתוף