מילים לשיר תמיד

לך אקרא: אהובה.
לך אקרא: אהובה עד אחרון פרפורי מאודי.
לך אומר: אהובה,
לא אהבתי כך מעודי.

אם יאמרו לי כי שמך בדוי,
לא אכה על בדיה ועל חטא.
אשרי העובר שתוי
את שיבעת מדורי העת.

תמיד פה העשב יצמח,
יעלה ויוריק בשדות.
ותמיד, תמיד
הצמא ישמח
בכרעו על מעיין לשתות.

וישרו כוכבים כניגון
מנוגן לעינינו מעל.
איך לא נתפלל אז: רחום וחנון,
אל-נא שעריך תנעל.

מילים: אברהם חלפי, לחן: סשה ארגוב

שיתוף