אודות שתיים

(צילום: דורון עדות ושי כהן ארבל)

שתיים