מילים לשיר עצוב בלעדייך

תני לו לברוח
תני לו לבחור
תני לו ללכת
כדי שהוא יוכל בסוף לחזור

במילא הוא עצוב בלעדייך
במילא הוא עצוב בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

תני לו לשכוח
תני לו לזכור
תני ת'חושך
כדי שהוא יוכל לראות ת'אור

במילא הוא בודד בלעדייך
במילא הוא בודד בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

אז תני שיחשוב לו
תתני שיצעק
תני לו לבכות קצת
ואז תראי שהוא בסוף יצחק

במילא הוא פוחד בלעדייך
במילא הוא פוחד בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

במילא הוא עצוב בלעדייך
במילא הוא פוחד בלעדייך
במילא הוא בודד בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

מילים: אביב גפן, לחן: אביב גפן

שיתוף