מילים לשיר שאלי שלום בנייך

שאלי שלום בנייך
היש פוקד היש נותן
את ירושלים
התעוררי ושאלי
התפללי ובקשי
אלוהייך, אלוהייך, אלוהייך,
בת ציון...
הוא ינחם וישלח טובו אלינו
הוא ירחם וישלח שלום עלינו
הוא יברכנו בשלום
הוא יברך את ירושלים.

מילים: אביהו מדינה

שיתוף