אהוד בנאי והפליטים
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
1. דם
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים
אהוד בנאי והפליטים