מילים לשיר כשישבה ליד הנחל

כשישבה ליד הנחל לכבס את הסדינים
את דמותו רואה בזרם ופניו מטושטשים
עם חלוף החודשים, עם חלוף הימים.

כשהיא קמה וסחטה את הסדינים הלבנים
את דמותו אז היא רואה עם הרוח בעלים
וקולו נחלש עם חלוף הימים
והילד גדל עם חלוף השנים.

כשישבה ליד הנחל לכבס את הסדינים
זיעתה ודמעותיה אל המים ניגרים
אנחותיה נבלעות עם קול הרוח בעלים
עם חלוף הימים, עם חלוף השנים.

כשישבה ליד הנחל לכבס את הסדינים...

מילים: ברטולד ברכט

שיתוף