מילים לשיר שלושה דברים

שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו
ערב שבת עם חשיכה:
"עשרתן? ערבתן?
הדליקו את הנר!"
ספק חשיכה
ספק אינה חשיכה

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא:
"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".

ספק חשיכה
ספק אינה חשיכה

מילים: מן המקורות

שיתוף