מילים לשיר דיינו

אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים
אילו הוציאנו ממצרים דיינו דיינו דיינו
אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם
אילו עשה בהם שפטים דיינו דיינו דיינו

אווו די די דיינו דיינו דיינו דיינו
די די דיינו דיינו דיינו דיינו

מילים: מן המקורות, לחן: אודי דוידי

שיתוף