אודות אוריאל

אוריאל הוא אחד מארבעת המלאכים המוזכרים בתוספות של קהילות מסוימות לקריאת שמע על המיטה בשם ה' אלוהי ישראל מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל. בסדר זה מופיעים מלאכים אלה בפרקי דרבי אליעזר (פרק ד') כמי שמקלסים לקדוש-ברוך-הוא. אם מקורו של השם אוריאל בתפקידו של המלאך, הרי שמדובר במלאך האחראי לאור האל שבעולם.‏‏‏ ולמה נקרא שמו אוריאל? בשביל תורה נביאים וכתובים, שהקבה מכפר עליו ומאיר להם לישראל.‏‏‏ אוריאל הוא אחד מחמשת המלאכים הנכבדים ביותר לפני כיסא הכבוד, שהנוטריקון שלהם הוא ארגמן אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל.‏‏‏ על-פי הזוהר, המלאך אוריאל הוא רב החוכמה ובעל דיוקן של אריה. הוא מניע את גלגל המזלות ואת הכוכבים המאירים בו.
אוריאל

שירים