מילים לשיר הזמנה למחול

באפלה והנרות על השולחן,
עורך קטיפה ושערך פשתן,
והירוק שבמבט הספירים,
והחשמל שהאויר הזה מזרים.

באפלה והלבבות הרועדים,
הדופק חם ולהט בורידים,
הרמזים שבריסים ובגבות,
והתשוקה והמחיר שיש לגבות.

במחול, בתוך הלילה,
מסף ביתך אל תוך מעגלייך,
במחול ובחלום הכי כחול
חומק אל תוך גופך
אל ים אהבתך.

במחול, בתוך החושך,
ממגעך אל חום נשימותייך,
במחול הכי נכון הכי עגול
חומק אל תוך גופך
אל ים אהבתך.

באפלה אבדו הזמן והמקום
ובוילון עולה כבר אור היום,
אני מובס ואת מותשת מקרבות
עוד זמן קצר ולא נשאיר שום עקבות.

במחול, בתוך הלילה,
מסף ביתך אל תוך מעגלייך,
במחול ובחלום הכי כחול
חומק אל תוך גופך
אל ים אהבתך.

במחול, אל תוך הלילה,
ממגעיך אל חום נשימותייך,
במחול הכי נכון הכי עגול
חומק אל תוך גופך
אל ים אהבתך.

הדופק חם, הרמזים,
באפלה הלבבות הרועדים

במחול...

מילים: דודו ברק

שיתוף