אה אה אה אהבה
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
אה אה אה אהבה
אה אה אה אהבה
אה אה אה אהבה
אה אה אה אהבה
אה אה אה אהבה
אה אה אה אהבה