מילים לשיר באר בשדה

באר בשדה חפרוה רועים
ועדרי זרים יעטרוה.
נדדו, הלכו בעקבי הרים
רועים אשר כרוה.
אה, אה, אה! נאות מדבר...
אבלו דרכי הצאן.
עלה גם טלה מי יחון?

עלי באר חפרוה רועים
עדרי זרים יצמאו:
"עלי באר! באר עלי!"
תענה: "מימי נכלאו!"
הה הה הה! אל המדבר
נהגו זרים הצאן...
באר בשדה מי יחון?

באר בשדה חפרוה רועים
מהרים עדרים ישובו.
חלשו עלות, פועים טלאים -
תפעם באר: "הי שבו!"
הי הי! הלאה מדבר!
שתו, רוו הצאן!
חליל גם שדה רנו רון!

מילים: עמנואל זמיר, לחן: עמנואל זמיר

שיתוף