מילים לשיר האוהבים על שפת הים

קרבתך וקרבת הים
גזלו את שנתי.
נשמת אפך נשבה מן הים
ותחדור, מלוחה, אל ביתי.
וגלים בדכים
עולים בבכים
למרומי אהבתי.
בואי כלה.

בירח אדום מול הים
מפכה דמך.
בירח אדום מול הים
דמי ודמך.
וגלים בדכים
זועקים בבכים
את שמך, את שמך, את שמך,
בואי כלה.

איך אסגור את חלוני
וקרובה הסופה?
איך אסגור את חלוני
ואת יחפה?
האוח מלב הליל
את שנתי קרע?
וגלים בדכים
זועקים בבכים
את שמך, את שמך, את שמך...

איך אסגור את חלוני
והים קרא?
איך אסגור את חלוני
ואת ערה?
והאוח מלב הליל
את שנתי קרע

קרבתך וקרבת הים
גזלו את שנתי.

מילים: לאה גולדברג

שיתוף