מילים לשיר היא היתה בת שבע עשרה

אותה ראינו איך הלכה ברחוב הומה אדם
צמת זהב התעופפה ברוח מן הים
שלחנו מבטינו עד ייפול דבר
היא, במי משנינו היא תבחר

היא היתה בת שבע עשרה בערך
ודמותה נולדה בחלומות
היא היתה בת שבע עשרה, כך קולי סיפר
שבע עשרה בלבד, ואולי יותר

לפתע רק צילה נשאר פוסע לאיטו
וההמון שבכיכר הפנה את מבטו
שלחנו את ידינו אל הרחוב שנית
מי אל מי משנינו היא תביט

היא היתה בת שבע עשרה...

עם ליל דיברו כל בני העיר, אמרו בה נערה
הנערות זמרו לשיר וההמון קרא
רק אנו אחריה בדרכים נדהר
מי במי משנינו היא תבחר

היא היתה בת שבע עשרה...

מילים: עמוס אטינגר, לחן: אדוארד אולארצ'יק

שיתוף