מילים לשיר מוזר

מוזר
אפשר לחיות בלעדייך
מוזר
זיכרך חומק ועובר... מוזר
אפילו צבע עינייך - כחול
רק כחול, לא יותר...
מוזר איך השדרה מחייכת
מוזר
אפשר לצעוד ולשרוק
אפשר שאת אי שם מהלכת
רחוק... רחוק...
אף אם לקחת כל שלקחת
אך טוב לי, טוב לי
טוב לי, טוב גם אם הלכת...

מוזר
איך השתיקה מדברת
אפשר
לקרוא עיתון, לעשן,
אפשר אולי ללכת לסרט
עשן, יריות, הפי אנד...
נגמר
אפשר לשבת בחדר
מוזר
יש לי בלש מרתק
אפשר
שאת אי שם מרקדת
הרחק... הרחק...
אף אם לקחת כל שלקחת
אך טוב לי, טוב לי
טוב לי, טוב גם אם הלכת...

מוזר...
אפשר...
אפשר, אולי ללכת לסרט
עשן, יריות, הפי אנד
נגמר...
מוזר...
אפשר שאת אי שם מרקדת
הרחק... הרחק...
אף אם לקחת כל שלקחת
אך טוב לי, טוב לי, טוב לי טוב
גם אם הלכת...

מילים: דפנה אילת, לחן: דפנה אילת

שיתוף