מילים לשיר משקפיים ורודות

יש פה תחת השמיים
כלל ידוע בספרים -
כצבעי המשקפיים
כן הוא צבע הדברים.
בשחורות רק רע רואים פה,
בוורודות הכל תמים,
בשחורות על שטר חותמים פה,
בוורודות אין משלמים.
בשחורות רואים כזית.
בוורודות רואים עולם.
בשחורות זה בעל בית.
בוורודות זה בן אדם.

הזכוכית את הצבע נותנת
והלב מצטרף אחר כך.
בשחורות החותנת - חותנת.
בוורודות החותנת מלאך.
המצאה יקרה, משקפיים.
הסתכל נא וראה, למשל -
בשחורות עד צוואר באו מיים,
בוורודות - על המים נמל!

בשחורות הכל פרובלמה,
רעש ובילבול וריב.
בוורודות אומרים בדמע:
אבל זוהי תל אביב...

הזכוכית את הצבע נותנת
והלב מצטרף אחר כך.
בשחורות התקופה מעוננת.
בוורודות עוד השמש תזרח.
המצאה יקרה, משקפיים.
הסתכל נא וראה, למשל -
בשחורות עד צוואר באו מים,
בוורודות - על המים נמל!

המצאה יקרה, משקפיים.
הסתכל נא וראה, למשל -
בשחורות עד צוואר באו מים,
בוורודות - על המים נמל!

מילים: נתן אלתרמן, לחן: שם טוב לוי

שיתוף