מילים לשיר תאמר אהיה רב

תאמר אהיה רב
לא למדתי תורה
שמא תאמר סוחר
מעות אין לסחורה

אי מזלי מזל רע
אין לי הא ואין לי הא
אנא איפה אני בא
מה אני וחיי מה

פרוטה אין בכיס
ואין באבוס מספוא
סוסי פיגר ואין לי עוזר
והגלגל אינו חוזר
גרוני יבש ויי"ש אין טיפה
ובבית אישה קליפה
על האבן, תחת הר
אשב ואבכה מר

אי מזלי מזל רע...

שמא תאמר חייט
אין לי חוט ומחט
תאמר קובר מתים
הנני בעל פחד
תאמר אהיה מוזג
אין בחבית יין
שמא תאמר סבל
אין לי כח אין

אי מזלי מזל רע...

תאמר פתח אכסניה
אין לי סימן של בית
תאמר זכה בגורל
אין בידי פיס
שמא שואב מים
נשברו הכדים
תאמר היה מינקת
אויה אין לי דדים

מילים: חיים נחמן ביאליק, לחן: מיקי גבריאלוב

שיתוף