מילים לשיר להתאהב

כדי לא ללכת לאיבוד
להתקרב לאור מנורה מקרית
להתרחק מהבדידות
להתאהב מתוך הגנה עצמית

העיר נותנת פרטיות
אולי יותר מדי הלבד מטריד
רק תני ללב עוד הזדמנות להתאהב
מתוך הגנה עצמית

בסוף זה בא בקלות להתאהב
זה להמיס את הבדידות
אפילו סתם בטעות להתאהב
זה להמיס את הבדידות

לתפוס חזק בקצה החוט
גם אם חוטים כמו זה נקרעים תמיד
למצוא לי קשר לא פשוט
להתאהב מתוך הגנה עצמית

בעיר צפופה בפרטיות
מבלי שאיש יראה להרטיב כרית
ולאבד את השפיות להתאהב
מתוך הגנה עצמית

בסוף זה בא בקלות...

מילים: מאיר גולדברג

שיתוף