מילים לשיר שמועות על גשם

זקופים עמודי הטלפון
מעבירים שמועות על גשם
"זה נכון" - מאשר החצב
עוד מעט יפרחו מטריות
ובעיר יהיה קצת שקט

בטוחים חוטי המיקרופון
מעבירים שורות על גשם
"זה נכון" - מאשר הקהל
עוד מעט יידלקו האורות
ואולי יהיה קצת שקט

שיירד, תגידי
שישטוף את הכל
ויסחוף את הכל
שיירד, תגידי
שישטוף ויסחוף את הכל

לפעמים עמודי הטלפון
מעבירים קולות על ילד
"זה נכון" - מאשר המצב
יש שינוי בכיוון הרוחות
ועוד יהיה קצת שקט

שיירד, תגידי...

לפעמים קשה להאמין
לחושך הגאול כאן
והבוקר עולה וממתין
מביא ריח של פרדסים
ותקוות עטופות בשקף

שיירד, תגידי...

מילים: אריק סיני

שיתוף