מילים לשיר עם טיפ טיפת מזל

האל הטוב ברא לנו ידיים
שנעבוד ולחם נשתכר
האל הטוב ברא לנו ידיים, אך-
רק עם טיפ טיפת מזל
רק עם טיפ טיפת מזל
יעבוד כבר מישהו אחר

רק עם טיפ טיפת
רק עם טיפ טיפת
רק עם טיפ טיפת מזל כבר נסתדר.

האל ברא משקה לנסותינו
לראות אם על היצר נתגבר
האל ברא משקה לנסותינו, אך-
רק עם טיפ טיפת מזל
רק עם טיפ טיפת מזל
נכנע ליצר די מהר.

רק עם טיפ טיפת
רק עם טיפ טיפת
עוד נלגום טיפת משקה וקצת יותר.

כן המשקה מביא רק נזק
אך עם טיפת מזל הנזק מחוסל...

אם השכן זקוק לך - עזור לו
כי כך ציווה האל וכך רצה
אם השכן זקוק לך - עזור לו, אך-
רק עם טיפ טיפת מזל
רק עם טיפ טיפת מזל
הוא אותך בבית לא ימצא

רק עם טיפ טיפת
רק עם טיפ טיפת
הוא אותך בבית לא ימצא
תמיד את טוב ליבך תציע
אבל עם טיפ-טיפת מזל אתה ניצל.

האל ציווה כבד את ילדיך
ותעבוד קשה למענם
האל ציווה כבד את ילדיך, אך-
רק עם טיפ טיפת מזל
רק עם טיפ טיפת מזל
עם טיפת מזל תחיה על חשבונם.

לבן אדם אין גרוש במכנסיים
הבן אדם עני הוא ואביון
לבן אדם אין גרוש במכנסיים, אך-
רק עם טיפ טיפת מזל
רק עם טיפ טיפת מזל
הוא עושה פתאם חצי מליון

רק עם טיפ טיפת
רק עם טיפ טיפת
הוא עושה מליון - מאיפה אל תשאל

רק עם טיפ טיפת
רק עם טיפ טיפת
נגלה זאת עם טיפת מזל

מילים: אלן לרנר, לחן: קיים ביצוע נוסף לשיר זה

שיתוף