מילים לשיר השומר של הגן

בגן השמור המוקף חומה
מסתובב נסיך עוטה גלימה
הוא מציץ בחלון וחושב לעצמו
הנה בוקר חדש
בחצר מטפסים ענפים על בטון
הזמן קפוא כמו ספינה על שרטון
הנסיך יושב על ספסל בגנו
טוב לי עכשיו, טוב לי עכשיו?

טוידלדי טוידלדם
השומר של הגן שכב ונרדם
טוידלדי טוידלדם
מי ידע לב אדם
טוידלדי טוידלדם
השומר של הגן עצם את עיניו
טוידלדי טוידלדם
מי ידע לב האדם

גבוהים ורזים שיפולי הקיר
מעבר לחומה הרחק העיר
שם הקצב מאוד מהיר
ולכל מעשה יש מחיר
הנסיך זרועותיו פשוטות לפניו
חיוך מריר שפוך על פניו
פרקי ידיו אדומים וחיוורים
אני לא מצטער, טוב לי עכשיו

טוידלדי טוידלדם
השומר של הגן שכב ונרדם
טוידלדי טוידלדם
מי ידע לב אדם
טוידלדי טוידלדם
השומר של הגן עצם את עיניו
טוידלדי טוידלדם
מסביב לנסיך שלולית דם.

מילים: דן תורן

שיתוף