מילים לשיר צמאה לך נפשי

צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי
בארץ ציה ועייף,
בלי מים
כן בקודש חזיתיך
לראות עוזך וכבודך

מילים: מתוך תהילים

שיתוף