מילים לשיר שם יש

שם יש סופות. שם יש ברקים.
שם יש קולות ואבן על עצים.
שם, כסף זורח ושם יש חיים.
שם יש... שם יש... שם יש... ו...
ובעבר השני שותקים ונחבאים.

שם יש תרועות, שם יש דגלים.
שם יש זמירות, וכפל אהבים.
שם גופות שמימיים ושם מצויצים.
שם יש... שם יש... שם יש... ו...
ובעבר השני נחבאים בין ממשים.

שם יש רפידות. שם יש שושנים.
שם מתעלסים. שם תומכים אהובים.
שם מחללים בחלילים. נחלים עומדים.
שם יש... שם יש... שם יש...
ובעבר השני נחבאים והם זורמים.

שם יש... שם יש... שם יש... ו...
ובעבר השני שותקים ונחבאים

מילים: יונה וולך

שיתוף