מילים לשיר הכל פוליטי

אנחנו ילדי התקופה,
התקופה היא פוליטית.

כל המעשים היומיומיים
או הליליים שלך, שלנו, שלכם
הם מעשים פוליטיים.

תרצה או לא תרצה,
לגנים שלך עבר פוליטי,
לעור גוון פוליטי,
לעיניים היבט פוליטי.

כך או אחרת
לכל דבריך הדהוד,
לכל שתיקותך ההשתמעות
פוליטים.

אף בלכתך בסבך היער
אתה צועד צעדים פוליטיים
על קרקע פוליטית.

גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים,
ובמרומים מאיר ירח,
זה מכבר לא-ירחי,
להיות או להיות, זו השאלה.
איזו שאלה, חביבי, השב בהקלה.
שאלה פוליטית.

אינך חייב להיות בן אנוש
כדי להיות בעל משמעות פוליטית.
די בכך שתהיה נפט גולמי,
מספוא מרוכז, חומר גלם ממוחזר.

או אף שולחן ישיבות, שעל צורתו
התווכחו חודשים ארוכים:
מסביב לאיזה שולחן יש לשאת-לתת
על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע.

בינתיים אנשים נהרגו,
חיות גוועו,
בתים עלו בלהבות.
ושדות צמחו פרא
כמו בתקופות קדם,
פחות פוליטיות.

כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי
אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי
אתה פוליטי, אני פוליטי
איך אני רוצה שלא יהיה פוליטי
גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי
אתה פוליטי, אני פוליטי

מילים: אלון אולארצ'יק

שיתוף