מילים לשיר מה מי מו

מה מי מו
אותי לא ירמו מי מו
מה מי מו
אותי איש לא רימה
לא לא לא
אותי הם לא ישלו לו לו
לא לא לא
הם לא יבלבלו לי לו
הם אומרים שהכל מזופת ועלוב
החיים הם מוסד מפוקפק ועגום ועצוב,
העולם הם אומרים שהוא סתם עירה
בקיצור הם אומרים שנורא!

אבל אני זוכר
פתגם ישן אשר אומר
הפוסל הרי במו מומו פוסל
מי שרק הכל נראה לו רע רע רע
הוא אולי גם בעצמו צרה צרורה
החיים הם קשים אך תמיד חדשים
הם מלאים אנשים וגשמים ועצים וכבישים
הם עפים, ממריאים בין תהום למשבר למשבר
העולם הוא מקום נהדר!
או לפחות לא רע...

משאיר תמיד חלון פתוח
כדי שתכנס בי רוח
אהיה מואר ומאוורר

יש ברירה
וזוהי כבר חצי צרה
מי מה מו
יגיד לי שזה לא מי מה?
עוד אפשר להיות עגול ומאושר
ועובדה, השיר הזה מושר שר שר

זה מתחיל כשהקצב נוגע בצליל,
זה מואר - כשהשמש ממריא לשמים מהר
זה נמשך - בזמזום הדבורה בציוץ הציפור
זה נפתח - כמו הלב אל האור!

וזה טוב כשאפשר עוד לקבוע פגישה ברחוב
ולכתוב ולקרוא ולמחוק אם רואים שלא טוב
להשאיר איזה פתק, סימן או טביעת אצבעות
ולשיר עד כלות הריאות
לשיר, לשיר, לשיר.

מילים: עלי מוהר

שיתוף