מילים לשיר עד סוף הלילה

צא אל הלילה, לך איתו הלאה
לך עם הלילה עד הסוף
עד סוף הלילה, עד סוף הלילה
עד שתגיע אל החוף
עד שתגיע, עד שתגיע
את הכאב שלא יחלוף
עד סוף הלילה, עד סוף הלילה
הלילה, אין ללילה סוף
לילה אין לו

ברח אל הלילה, עד שהלילה
אותך בחושך יעטוף
חושך משכיח, חושך אביא לך
כל כאבי לך עד הסוף
עד סוף הלילה, גם אם אובד לך
מסוף הלילה ועד סוף
עד סוף הלילה בכי כשי לך
הלילה אין ללילה סוף
לילה ואין לו

מילים: עלי מוהר

שיתוף