מילים לשיר סימטריה במקום אחדות

איפה אני ואיפה אתמול?..
כאילו הייתי יכול, אלק.."
כאילו היית יכול
"איפה היא כשצריך אותה?
איפה היא היום?
יש אנשים, תן להם יד, יקחו הכל".

וכך הייתי לשני מחנות, כעס במחלקות
מימין הזכרים איטיים לתת
ומשמאל, נקבות לחוצות לקבל
הב הב
אה אה
במקום אהבה

"איפה היא כשצריך אותה?
איפה היא היום?
יש אנשים, תן להם יד, יקחו הכל".

וכך הייתי לשני מחנות, כעס במחלקות
מיימין הזכרים איטיים לצאת
ומשמאל נקבות לחוצות לקבל
הב הב
אה אה
במקום אהבה,
זיכרונות בגן השיש עומדים על סולם,
וכשאת לא פה אני מתחלק
לשני מחנות, לפצות
וכשאת לא פה אני מתפרק
לשתי מחלקות כעוסות.

מילים: גלעד כהנא, לחן: גלעד כהנא

שיתוף