מילים לשיר נשקיני

נשקיני, חבקיני, אמציני
ושער גן-עדן פתחי לי.
יורוני שבילייך
לבוא בם אלייך
ושם אז אומר לך? "הנני"

הייתי שואב לך את מי-הים,
עולה לשמיים, יורד משם.
הייתי עוצר את רוחות-השרב,
הייתי קוטף לך אפילו כוכב.
לטפיני, נשקיני, חבקיני, אמציני
כי את לי כמו כל העולם.

הייתי משקה את המדבר,
חוצב שם בסלע ולא נשבר.
הייתי בלילה מדליק את היום,
הייתי הופך למציאות כל חלום
כי רק בך רציתי ולו רק יכולתי,
הייתי בונה לך עולם.

נשקיני...

מילים: שלמה כישור, לחן: עממי ערבי

שיתוף